SHIMMER OIL

10

OIL FROM BODY SHOP FIND SIMILAR AFFORDABLE HERE

I love everything with shimmer in it and I use this oil all over the body on top of my tan to give it a summer glow! This one dries quickly and wont come off on the clothes.
——————————————————————————
Jag älskar allt som har skimmer i och använder den här oljan över hela kroppen ovanpå min fake tan för att ge den en sommarglow! Just den här oljan torkar ganska snabbt och kommer darför ej av på kläderna.