WHITE HOUSE

000

I love this new white house in south west Stockholm. New buiding area soon ready!
——————————————————————————————————————————————————————————Älskar detta nya vita hus i sydvästra Stockholm. Nytt område blir snart klar!

%d bloggers like this: